Brand

NTAB Alcore
mastering receivables

Onze diensten

[ Incasso ]

Alcore incasseert in opdracht van pandhouders en curatoren én ondernemingen. De dienstverlening is erop gericht dat we de opdrachtgever ondersteunen in elk stadium van het incassoproces. Dat begint met kennis van de dynamiek van een faillissement van de crediteur en de individuele positie van alle betrokkenen.

Filosofie

Bij traditioneel incasso hebben partijen te maken met vervallen facturen waarvan de debiteur niet wil of kan betalen. Als een crediteur failliet gaat is een gedeelte van de vorderingen niet vervallen en (nog) niet betwist. Bovendien worden betwistingen vaak op een afwijkende manier onderbouwd. Alcore’s incassofilosofie is gebouwd rondom een aantal centrale begrippen.

 • Resultaat
  De hoofdsom moet betaald, waar nodig met rente en kostenvergoeding.
 • Transparantie
  Een opdrachtgever moet tijdig en zo duidelijk mogelijk geïnformeerd worden over de voortgang in de portefeuille, maar ook op het niveau van de individuele zaak.
 • Operational excellence
  Ongeacht de omvang van de portefeuille worden alle brieven, emails en vervolgacties snel en efficiënt gegenereerd in een uitgekiend proces. Dossiers worden gerund door de partners van Alcore, gespecialiseerde advocaten en ervaren incassomedewerkers. Deze professionals werken resultaatgericht en staan voor creatieve oplossingen in complexe vraagstukken.

Proces

Efficient incasseren van grotere portefeuilles kan alleen aan de hand van een beproefd proces.

 • Uitgekiende database en workflow in een op maat gemaakt softwarepakket.
 • Snel onderscheid in behandeling van betwiste en onbetwiste vorderingen (facturen).
 • Flexibele aanpak en overleg met banken en betrokkenen.

Internationaal

De niet Nederlandse vorderingen worden waar nodig met behulp van lokale intermediairs geïncasseerd. Dit proces is veelal maatwerk en wordt in nauw overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Binnenlands

In veel gevallen is de boedel in het geval van het faillissement van de crediteur onvoldoende toegerust op effectief debiteurenincasso. Alcore biedt al bij kleinere portefeuilles voordelen om snel tot het beste resultaat te komen. Gezocht wordt naar de optimale aanpak en samenwerking met ondernemer, curator en bank, waarbij het eindresultaat de hoogst mogelijke opbrengst centraal blijft staan.

[ Waarderingen ]

Alcore waardeert in opdracht van belanghebbenden debiteurenportefeuilles en specifieke debiteuren. Het zwaartepunt bij alle waardebepalingen ligt bij de distressed value, de uitwinwaarde. Gerapporteerd wordt aan de hand van unieke kenmerken van het te waarderen onderwerp; ouderdomsanalyse, spreiding, creditfacturatie en eventuele verpandingsverboden zijn onderdeel van de analyse.

Daarnaast speelt de specifieke sector waarin de onderneming actief is of was, maar ook de positie in de keten een belangrijke rol. Alcore verzamelt gegevens met betrekking tot betalingsgedrag in diverse sectoren en landen en verwerkt die in haar analyse over de inbaarheid van handelsvorderingen.

Bedrijven die internationaal zaken doen hebben te maken met verschillende rechtssystemen en het gegeven dat een debiteur vaak feitelijk op behoorlijke afstand zit. Via ons internationale netwerk beschikt Alcore over gedegen en uitgebreide kennis over verschillende rechtssystemen en de lokale gewoonten die van invloed zijn op de waardering.

[ Advies & Credit Management ]

Voor voldoende liquiditeitsruimte is professioneel debiteurenbeheer essentieel – zeker in tijden van crisis. Alcore adviseert ondernemingen bij het optimaliseren van hun credit management en adviseert daarnaast financiers over de kwaliteit van het credit management van hun klanten.

Hoewel de nadruk ligt bij debiteuren, is ook de crediteuren- en voorraadpositie onderdeel van uw werkkapitaal. Creditmanagement is immers maar een onderdeel van het werkkapitaal van een onderneming. Alcore geeft integraal liquiditeitsadvies  passend bij uw strategie op basis van de variabelen van debiteuren, crediteuren en voorraden. Wanneer daar behoefte aan is, combineren we dat met een waardering van de debiteuren en onderhanden werkpositie en doen wij de incasso van (delen van) de  portefeuille.

Team

Huib Wynia

+31 6 4611 8625

Ronald Hommelberg

+ 31 6 4847 0703

Partners

Onguard

Alcore is powered by Visma | Onguard.

Visma | Onguard ontwikkelt en implementeert al meer dan 15 jaar credit management software. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een toonaangevend speler in innovatieve oplossingen op het gebied van debiteurenbeheer, incasso, bijzonder beheer en het automatisch verwerken van betalingen. Alcore zet deze software in om haar klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.

Deskundig, doelgericht en persoonlijk

Kennis Update

[ De valkuilen bij het waarderen van het onderhanden werk ]

Datum: 7 november 2022

De valkuilen bij het waarderen van het onderhanden werk
Inzicht in de waarde van onderhanden werk (‘OHW’) is van groot belang voor iedereen die betrokken is bij bouwbedrijven en projectorganisaties.


Lees meer

[ Nu 9 maanden later...NTAB Alcore ]

Datum: 4 oktober 2022

Nu 9 maanden later…NTAB Alcore
Op de kop af negen maanden geleden kondigden NTAB en Alcore hun samenwerking aan op het gebied van debiteuren. Tijd om de eerste ervaringen te bespreken. NTAB Alcore – Mastering Receivables. Voor auditen, waarderen en uitwinnen van debiteurenportefeuilles.


Lees meer

[ NTAB en Alcore gaan samenwerken: ‘NTAB Alcore’ ]

Datum: 17 januari 2022

Alle debiteurenexpertise via één loket.
Vanaf vandaag bundelen NTAB en Alcore hun krachten. De kern van de nieuwe joint venture, logischerwijs genaamd NTAB Alcore, is ‘Mastering Receivables’. Dat wil zeggen het auditen, waarderen en uitwinnen van debiteurenportefeuilles.


Lees meer

[ G-rekening bij een faillissement ]

Datum: 7 maart 2021

Een aannemer die werk uitbesteedt of een onderneming die personeel inleent, kan door de belastingdienst worden aangesproken voor (achterstallige) loonbelasting die zijn onderaannemers of uitleners verschuldigd zijn. Immers, de hoofdaannemer is conform de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk voor verschuldigde loonbelasting van haar onderaannemer. In de incasso-praktijk levert deze keten- en inlenersaansprakelijkheid regelmatig discussie op tussen debiteur, pandhouder, curator en belastingdienst.


Lees meer

[ De banken, de WHOA en de toekomst... ]

Datum: 14 december 2020

Op 1 januari a.s. is de WHOA van kracht en dan moet gaan blijken hoe de praktijk erop gaat reageren. Er bestaat een breed gedragen consensus dat Nederland een ‘chapter 11’ achtig instrument mist en dat wordt met de WHOA opgelost.


Lees meer

[ Case: de internationale (vers)handel ]

Datum: 9 september 2020

Wanneer een onderneming failleert en de pre-faillissement vorderingen worden uitgewonnen, dan gaat dat zelden van een leien dakje. De laatste maanden observeren we een toenemend aantal debiteuren – zeker in tijden van (corona)crisis – dat er veel aan doet om maar niet te hoeven betalen. Bijna standaard is het opwerpen van een dispuut of het voorwenden van een tegenvordering.


Lees meer

Contact

NTAB Alcore

Prins Hendriklaan 27
1075 AZ Amsterdam

+31 6 46118625
+31 6 48470703