Accurate waardebepaling van een portefeuille is afhankelijk van veel omstandigheden. Het begint met kennis van bedrijf en markt en vereist een goed begrip van kredietverlening.

Uitwinning bij Bijzonder Beheer is een vak apart. Succesvolle incasso van verpande vorderingen kan alleen met gedegen kennis, een heldere strategie en feilloze executiekracht.

Extern toezicht op de balans van de bank en periodieke controle van de interne processen heeft een enorme vlucht genomen en wordt meer en meer onderdeel van de dagelijkse bankpraktijk.

Diensten

[   Incasso   ]

Alcore incasseert in opdracht van pandhouders en curatoren. De dienstverlening is erop gericht dat we de opdrachtgever ondersteunen in elk stadium van het incassoproces. Dat begint met kennis van de dynamiek van een faillissement van de crediteur en de individuele positie van alle betrokkenen.

Filosofie

Bij traditioneel incasso hebben partijen te maken met vervallen facturen waarvan de debiteur niet wil of kan betalen. Als een crediteur failliet gaat is een gedeelte van de vorderingen niet vervallen en (nog) niet betwist. Bovendien worden betwistingen vaak op een afwijkende manier onderbouwd. Alcore’s incassofilosofie is gebouwd rondom een aantal centrale begrippen.

 • Resultaat
  De hoofdsom moet betaald, waar nodig met rente en kostenvergoeding.
 • Transparantie
  Een opdrachtgever moet tijdig en zo duidelijk mogelijk geïnformeerd worden over de voortgang in de portefeuille, maar ook op het niveau van de individuele zaak.
 • Operational excellence
  Ongeacht de omvang van de portefeuille worden alle brieven, emails en vervolgacties snel en efficiënt gegenereerd in een uitgekiend proces. Dossiers worden gerund door de partners van Alcore, gespecialiseerde advocaten en ervaren incassomedewerkers. Deze professionals werken resultaatgericht en staan voor creatieve oplossingen in complexe vraagstukken.

Proces

Efficient incasseren van grotere portefeuilles kan alleen aan de hand van een beproefd proces.

 • Uitgekiende database en workflow in een op maat gemaakt softwarepakket.
 • Snel onderscheid in behandeling van betwiste en onbetwiste vorderingen (facturen).
 • Flexibele aanpak en overleg met banken en betrokkenen.

Internationaal

De niet Nederlandse vorderingen worden waar nodig met behulp van lokale intermediairs geïncasseerd. Dit proces is veelal maatwerk en wordt in nauw overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Binnenlands

In veel gevallen is de boedel in het geval van het faillissement van de crediteur onvoldoende toegerust op effectief debiteurenincasso. Alcore biedt al bij kleinere portefeuilles voordelen om snel tot het beste resultaat te komen. Gezocht wordt naar de optimale aanpak en samenwerking met ondernemer, curator en bank, waarbij het eindresultaat de hoogst mogelijke opbrengst centraal blijft staan.

[   Waarderingen   ]

Alcore waardeert in opdracht van belanghebbenden debiteurenportefeuilles en specifieke debiteuren. Het zwaartepunt bij alle waardebepalingen ligt bij de distressed value, de uitwinwaarde. Gerapporteerd wordt aan de hand van unieke kenmerken van het te waarderen onderwerp; ouderdomsanalyse, spreiding, creditfacturatie en eventuele verpandingsverboden zijn onderdeel van de analyse.

Daarnaast speelt de specifieke sector waarin de onderneming actief is of was, maar ook de positie in de keten een belangrijke rol. Alcore verzamelt gegevens met betrekking tot betalingsgedrag in diverse sectoren en landen en verwerkt die in haar analyse over de inbaarheid van handelsvorderingen.

Bedrijven die internationaal zaken doen hebben te maken met verschillende rechtssystemen en het gegeven dat een debiteur vaak feitelijk op behoorlijke afstand zit. Via ons internationale netwerk beschikt Alcore over gedegen en uitgebreide kennis over verschillende rechtssystemen en de lokale gewoonten die van invloed zijn op de waardering

[   Advies   ]

Extern toezicht op de balans van de bank en periodieke controle van de interne processen heeft een enorme vlucht genomen en wordt meer en meer onderdeel van de dagelijkse bankpraktijk. Alcore helpt bij de Implementatie van een controle framework waar het gaat om periodieke waardebepaling.

Het off-balance brengen van (delen van) portefeuilles wordt meer en meer onderdeel van de internationale financieringspraktijk. Alcore bemiddelt bij aan- en verkoop (B2B portefeuilles) en int in overleg met de partijen de vorderingen

logo-element

Team

Huib Wynia

Huib (1970) is van huis uit jurist en heeft zich na zijn studie in Amsterdam in verschillende functies vanaf 1996 verder gespecialiseerd in het insolventierecht. Na 5 jaar Bijzonder Beheer bij Atradius (NCM) richtte hij zich bij KPMG Restructuring Services op de financiele aspecten bij herstructureringen. Bij ABN AMRO heeft hij tussen 2004 en 2010 zowel commerciele als Risk Management functies bekleed, waarbij het zwaartepunt heeft gelegen bij klanten in turnaround situaties. Voordat Huib in 2016 Alcore oprichtte maakte hij deel uit van het Management Team van RMA (Bijzonder Beheer) van Deutsche Bank.

Pim de Joode

Vanuit Ox. zal Pim (1974) een actieve rol spelen binnen Alcore. Pim is jurist, gespecialiseerd in insolventierecht (Grotius Insolad) en heeft voordat hij Ox. oprichtte jarenlang bij verschillende bijzonder beheer afdelingen van financiële instellingen gewerkt (Atradius/ING/Rabobank). Vanuit die functies en later als partner van Ox. heeft hij veelvuldig te maken gehad met de afwikkeling van faillissementen. Voor Ox. vormt de participatie in Alcore een belangrijke strategische aanvulling op haar dienstverlening.

Partners

Ox. is een advies- en investeringsmaatschappij die zich richt op projecten met turn around aspecten. Naast Alcore heeft Ox. momenteel een drietal andere deelnemingen. De dienstverlening van Alcore ligt dicht bij de belangrijkste elementen van de activiteiten van Ox. De kennis en het netwerk van Ox. zullen optimaal ingezet worden binnen Alcore.

Alcore is powered by Credit Tools. Credit Tools ontwikkelt en implementeert al meer dan 15 jaar credit management software. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een toonaangevend speler in innovatieve oplossingen op het gebied van debiteurenbeheer, incasso, bijzonder beheer en het automatisch verwerken van betalingen. Alcore zet deze software in om haar klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.

 

logo-element
Alcore Asset Recovery

Nieuws

[ Update #1 - 2017 Debiteurenverpanding na Neo-River ]

Datum: 19 januari 2017

De positie van de pandhouder (bank) ten opzichte van de pandgever is met HR 21/2/2014; NJ 2015/82, IAE-Neo-river begin 2014 een stukje duidelijker geworden.

[ Lees meer ]

[ Banken blij met Rabobank – Reuser ]

Bron: rechtspraak.nl Datum: juni 2016

[ Lees meer ]

[ Rechter draait verkoop van Purdey-winkels terug ]

Bron: Financieel Dagblad Datum: April 2016

De curatoren van Brova, het moederbedrijf van de modewinkels HoutBrox, Duthler en Purdey, krijgen de Purdey-keten terug. De voorzieningenrechter in Den Bosch stak vrijdag een stokje voor de verkoop van het enige winstgevende onderdeel van Brova, drie weken voor het faillissement, aan investeringsmaatschappij O&C.

[ Lees meer ]

[ Terechte doorstart via pre-pack ]

Bron: rechtspraak.nl Datum: juli 2015

De doorstart van de Groningse garnalenverwerker Heiploeg is correct verlopen. Dat oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Overijssel. Heiploeg ging op 28 januari 2014 failliet en maakte door een zogeheten pre-packprocedure een snelle doorstart.

[ Lees meer ]

logo-element

Contact

[ Alcore B.V. ]

Prins Hendriklaan 27
1075 AZ Amsterdam