Brand
 
 

[ Opheffing verpandingsverbod goed voor kredietverlening ]

Datum: 18 december 2019

In de huidige praktijk kunnen bedrijven overeenkomen dat vorderingen niet mogen worden overgedragen of verpand. Het gevolg is dat deze vorderingen niet kunnen worden gebruikt als zekerheid voor bijvoorbeeld een bankfinanciering.

Het wetsvoorstel “Opheffing verpandingsverboden”, dat al een tijdje in de maak is, regelt dat een verpandingsverbod voortaan niet meer mag worden overeengekomen. Dit komt de kredietverlening aan het bedrijfsleven ten goede. Immers, er zullen meer debiteuren in aanmerking komen voor verpanding, waardoor de zekerheidspositie en daardoor de bereidheid tot financiering toeneemt.

Op 29 november 2019 is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel en nu ligt het ter beoordeling bij de Raad van State. Het advies van de Raad van State wordt in maart 2020 verwacht, waarna het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer kan. Als beide Kamers instemmen, kan de wet worden afgekondigd. Wanneer dat is, is moeilijk te zeggen, maar het ligt voor de hand dat het nog in 2020 gebeurt.

Alles wijst er voorlopig op dat ook de Nederlandse Wetgever het voorbeeld uit veel andere Europese landen zal volgen en de wetgeving op gebied van verpandingsverboden aanpast.
Wordt vervolgd….

Contact

NTAB Alcore

Prins Hendriklaan 27
1075 AZ Amsterdam

+31 6 46118625
+31 6 48470703